Par fondu

Fonda dibinātājs ir ārsts Andris Skride.

Dibinot fondu, mēs aicinām arī citus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt un veicināt jauniešu izaugsmi un izglītību, veikt sava novada kultūrvides izpēti.