Par fondu

Fonda dibinātājs ir ārsts Andris Skride.

 

Fonds, izmantojot fonda un ziedotāju līdzekļus, realizē sekojošus mērķus:

  1. veicina izglītību Latvijā - katru semestri Dzelzavas pamatskolas skolēniem par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos tiek pasniegta naudas balva, lai novērtētu un motivētu tos jauniem sasniegumiem. 
  2. organizē un atbalsta kultūras pasākumus - ar radošo grupu Vilkatis Group ir radītas vairākas spēlfilmas, kurās  ar humoru jautri apspēlētas gan Cesvaines pils, gan Bakanu ezera leģendas un citi aizraujoši sižeti. 
  3. popularizē glezniecības vecmeistara Arija Skrides vārdu - katru mācību gadu skolēniem tiek organizēts zīmējumu konkurss.
  4. veicina jauniešu informētību par notikumiem Latvijā un pasaulē - fonds katru gadu Dzelzavas pamatskolai dāvina iknedēļas žurnāla "IR" gada abonementu un sākot ar 2016.gadu - visām Madonas novada skolām un Cesvaines novada vidusskolai.

 

Dibinot fondu, mēs aicinām arī citus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt un veicināt jauniešu izaugsmi un izglītību, veikt sava novada kultūrvides izpēti.