Arija Skrides prēmija

Godājot dzelzavieti - Latvijā un pasaulē zināmo ainavu gleznotāju Ariju Skridi, katru mācību gadu Dzelzavas pamatskolas skolēniem tiek piešķirta gleznotāja Arija Skrides vārdā nosauktā prēmija par sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību. Sākot ar 2019.mācību gadu, prēmija tiek pasniegta arī Cesvaines vidusskolā. 

Prēmijas galvenais mērķis ir motivēt skolēnus apgūt eksakto zinātņu mācību priekšmetus, kā arī atbalstīt radošumu vizuālajā mākslā. Saskaņā ar nolikumu prēmija tiek izmaksāta katra mācību semestra noslēgumā, ar naudas balvām prēmējot 8.-9.klašu un 10-12.klašu skolēnus, kuri ieguvuši augstākos novērtējumus eksaktajos priekšmetos.

Savukārt pavasara semestrī papildus tiek pasniegta prēmija vizuālajā mākslā, kurā saskaņā ar žūrijas vērtējumu tiek apbalvoti labāko zīmējumu autori 1-4 klašu grupā, 5-9.klašu grupā un 10-12.klašu grupā. 

Prēmijas nolikums Dzelzavas pamatskolā   
Prēmijas nolikums Cesvaines vidusskolā

Par gleznotāju Ariju Skridi
Prēmijas laureāti