Laureāti

Kopš 2012.mācību gada katra mācību gada semestra beigās Dzelzavas pamatskolas skolēniem tiek piešķirta gleznotāja vārdā nosauktā prēmija par sasniegumiem mācību darbā un aktīvu radošo darbību. Sākot ar 2019.mācību gadu - prēmija tiek pasniegta arī Cesvaines vidusskolā. 

Informācija par prēmiju laureātiem kopš 2018.mācību gada vairs netiek publiskota, lai nodrošinātu personu datu aizsardzību un neizpaustu informāciju par nepilngadīgām personām. Nodibinājums "Skrides fonds" saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, par visiem skolēniem, kuriem ir izmaksātas prēmijas, sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, norādot informāciju par skolēnu, kuram ir izmaksāta prēmija (4025-konkursos saņemtās naudas balvas). 

Laureāti

2021./2022.mācību gads

Noslēdzoties 2021./2022. mācību gadam, eksaksto zinātņu prēmijas saņēma pieci Dzelzavas pamatskolas un Cesvaines vidusskolas skolēni. Sveicam!

2021./2022.mācību gads

Eksaksto zinātņu prēmijas un veicināšanas balvu 2021./2022.gada 1.semestrī saņēma pieci Dzelzavas pamatskolas un četri Cesvaines vidusskolas skolēni. Sirsnīgi sveicam laureātus!

2016./2017.mācību gads

Eksaksto zinātņu prēmijas un veicināšanas balvu saņēmēji ar fonda dibinātāju Andri Skridi

2015./2016.mācību gads

Eksaksto zinātņu prēmijas saņēmēji ar fonda dibinātāju Andri Skridi

2013./2014.mācību gads

Otrā semestra prēmiju saņēmēju ar Skrides fonda atbalstītāju, Madonas novada domes deputātu - Artūru Čačku.

2012./2013. mācību gads

Zīmēšanas konkursa uzvarētāji ar fonda dibinātāju Andri Skridi un zīmējumu konkursa žūriju - mākslas kritiķi Vilni Vēju un mākslinieci Annu Heinrihsoni.

2016./ 2017.mācību gads

Zīmēšanas konkurss "Mākslinieka pēdās"

5-9.klašu grupā uzvarētāji: Paula Silava (attēlā redzamā zīmējuma autore), Rēzija Kļaviņa, Agnija Pēča, Lauma Vanaga, Ance Austra Vilmane.

Zīmēšanas konkurss "Mākslinieka pēdās"

1-4.klašu grupā uzvarētāji: Estere Mizuka (attēlā redzamā zīmējuma autore), Kārlis Jankovskis, Undīne Lūse.

Paula Silava

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos gan pirmajā, gan otrajā semestrī.

Evija Bebre

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos gan pirmajā, gan otrajā semestrī.

2015./ 2016.mācību gads

Paula Silava

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Valters Sipāns

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Evija Bebre

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Katrīna Rubule

Par dalību valsts bioloģijas olimpiādē un izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā semestrī.

Rihards Pēčs

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā, kā arī izcilu rezultātu konkursā "Eiro skrējiens"

Agnija Pēča

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

Jolanta Lūse

Veicināšanas balva zīmēšanas konkursā

Kristiāna Pamše

Veicināšanas balva zīmēšanas konkursā

2014./ 2015.mācību gads

Sintija Kažociņa

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Katrīna Rubule

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos otrajā semestrī.

Lauma Vanaga

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

Raivo Gļeba

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

2013./ 2014. mācību gads

Marta Svārpstone

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Oskars Broks

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Sintija Kažociņa

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos pirmajā un otrajā semestrī.

Edijs Sirmais

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos otrajā semestrī.

Kristiāna Pamše

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

2012./ 2013. mācību gads

Egija Sipāne

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos gan pirmajā, gan otrajā mācību semestrī.

Zane Agarelova

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos gan pirmajā, gan otrajā mācību semestrī.

Signe Aņisimova

Par izcilām sekmēm dabaszinību priekšmetos otrajā semestrī.

Guntis Skudra

Par Dzelzavas vārda izskanēšanu Latvijas mērogā ar eseju „Kā es kļūšu olimpietis”

Dace Pinka

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

Ance Austra Vilmane

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

Kristīne Ceimere

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā

Agnija Pēča

Par lielisku veikumu zīmēšanas konkursā